Polityka Prywatności

Sklep apt-eko.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta Sklep apt-eko.pl i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do Sklep apt-eko.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie apt-eko
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Sklep apt-eko.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów i czasopism.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do Sklep apt-eko.pl oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Sklep apt-eko.pl.

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisów należących do Sklep apt-eko.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących do Sklep apt-eko.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej biuletynu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala Sklep apt-eko.pl zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów
Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Sklep apt-eko.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomości
Sklep apt-eko.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Sklep apt-eko.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne.

Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane na serwisach należących do Sklep apt-eko.pl przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Sklep apt-eko.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze
Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Sklep apt-eko.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez Sklep apt-eko.pl nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisów należących do Sklep apt-eko.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do Sklep apt-eko.pl. W przypadku pytań proszę pisać: sklep@apt-eko.pl

Wyłączenie Odpowiedzialności
Wyłączenie odpowiedzialności ma na celu poinformowanie użytkownika o potencjalnym ryzyku finansowym związanym z transakcjami na rynkach finansowych. Portal Sklep apt-eko.pl zajmuje się sprzedażą oraz udostępnianiu za darmo produktów i usług opisujących działania jakie podejmują ich twórcy w własnych inwestycjach na rynkach finansowych. Sklep apt-eko.pl w żadnym wypadku nie namawia użytkownika do podejmowania jakichkolwiek działań - wszystkie materiały mają charakter edukacyjny. Portal Sklep apt-eko.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie sprzedawanych lub udostępnionych materiałów i przekazywanych treści. Sklep apt-eko.pl czuje się zobowiązana przypomnieć, aby użytkownik zamierzający prowadzić jakiekolwiek transakcje winien zapoznać się dokładnie z wszystkimi czynnikami, aby uzyskać jasny i dokładny obraz ryzyka związanego z transakcjami na finansowym.
W związku z powyższym nie przyjmujemy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku użytkowania niniejszej witryny w skutek jakichkolwiek nieścisłości lub przeoczeń w informacjach w niej zawartych ale oczywiście służymy indywidualnymi konsultacjami w przypadku pytań i watpliwości ze strony użytkowników.
Informacje zamieszczone w witrynie internetowej, bądź przekazywane za pomocą produktów czy usług nie stanowią zaproszenia do inwestycji. Nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość żadnej innej witryny internetowej, do której użytkownik może mieć dostęp ani na którą może zostać przekierowany z niniejszej witryny, ani nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika w skutek takiego działania.

Przypominamy: przeprowadzanie szkoleń mających na celu dostarczenie uczestnikom informacji o rynku pozagiełdowym nie wymaga uzyskania zezwolenia. Działalność gospodarcza prowadzona w systemie e-learning / e-training nie stanowi szczególnego rodzaju działalności, a jedynie jest jej odmienną formą, która polega na wykorzystywaniu środków komunikacji internetowej.
Wystawianie zaświadczeń / certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu będzie miało jedynie charakter czysto informacyjny i prestiżowy, potwierdzający udział danej osoby w szkoleniu.